top of page

O nas
 

Wolna szkoła Busola to alternatywne miejsce edukacji. Powstało w wyniku fascynacji ideą wolnych szkół, która powstała 100 lat temu w Wielkiej Brytanii i prężnie rozrasta się na całym świecie. Kierując się tymi ideałami dbamy o to, by dzieci dokonywały wyborów, podążały za swoimi zainteresowaniami, rozwijały umiejętności  i budowały relacje oparte na szacunku. Tworzymy społeczność, której członkami są dzieci, rodzice  i kadra.

 

W naszej szkole ważne jest:

- podmiotowe traktowanie wszystkich członków

  społeczności

- decydowanie o tym jak będę spędzać dzień

  w szkole 

- ponoszenie konsekwencji własnych decyzji

- budowanie relacji opartych na szacunku, dbaniu

  o własne uczucia i potrzeby oraz uwzględnianiu

  uczuć i potrzeb innych

Dzieci czytanie książki w parku
Szerokie horyzonty

Porozumienie Bez Przemocy

 Wolna Szkoła Busola oparta jest  na:

 

 idei Porozumienia bez Przemocy (NVC) czyli koncepcji zakładającej, że każdy człowiek ma takie same uczucia        i potrzeby, a jedynie realizuje je za pomocą różnych strategii.

 

W naszej szkole ważne jest:

- nazywanie uczuć i potrzeb

- empatycznie słuchanie

- poznawanie własnych granic i umiejętność ich wyrażania

  w akceptowalny społecznie sposób

- dostrzeganie granic innych ludzi i dbanie o ich nie

  przekraczanie

- świadome szukanie strategii na zaspokajanie własnych

  potrzeb

- rozwiązywanie konfliktów uwzględniając  uczucia

  i potrzeby wszystkich stron (bez poczucia

  straty)

Jesteśmy pod stała superwizją certyfikowanej trenerki NVC, która jest częścią naszej społeczności. Magda Wegner to założycielka Wyspy Zmian, która prężnie działa na rynku od 10 lat. Magda jest nie tylko trenerką NVC, jest też socjoterapeutką, mediatorką i praktyczką Analizy Transakcyjnej. Współpracuje z alternatywnymi szkołami od 2014 roku Nasza mentorka wspiera kadrę, dzieci i rodziców.

nauka

Pedagogika Montessori

 Wolna Szkoła Busola oparta jest głównie na:

Pedagogice Marii Montessori, czyli metodzie edukacyjnej zakładającej samouczenie. Specjalnie przygotowane dla dziecka środowisko oraz nauczyciel, tworzący więź opartą na zaufaniu i szacunku daje możliwość opanowywania kolejnych umiejętności i zdobywania wiedzy ze wszystkich sfer życia (społecznej, emocjonalnej, fizycznej                       i intelektualnej).

W naszej szkole ważne jest:

- stwarzanie dzieciom otoczenia sprzyjającego uczeniu się

- świadomie wybieranie i ponoszenie naturalnych

  konsekwencji

- bazowanie na naturalnej ciekawości i wewnętrznej

  motywacji do nauki

- tworzenie atmosfery sprzyjającej wzajemnej pomocy a nie

  rywalizacji

- wzmacnianie samodzielności i wiary we własne siły

  • wolność

  • szacunek

  • bezpieczeństwo

  • brak ocen

  • bez nagród i kar

bottom of page