Wolna

Szkoła

Busola

Happy Kids Huddle

Rekrutacja

Możesz do nas dołączyć w każdej chwili. Rekrutacja trwa cały rok. Zapraszamy dzieci do klas 0-3.

Dlaczego my...

Edukacja

W naszej szkole realizujemy podstawę programową w systemie edukacji domowej. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z formalną szkołą, której świadectwa, dzieci otrzymują po ukończeniu każdej klasy.

 

- codziennie odbywają się grupowe zajęcia tematyczne, których zakres wzajemnie się przenika. Dzieci w naturalny sposób, bez sztucznych podziałów na przedmioty, uczą się świata, pogłębiając jednocześnie umiejętności językowe, matematyczne, przyrodnicze, kulturowe oraz wzmacniając samodzielność i poczucie wartości.

 

- czas pracy indywidualnej to moment, w którym dziecko, podobnie jak w trakcie zajęć tematycznych, ma okazję do opanowania podstawy programowej. Dzieję się to jednak za sprawą specjalnie do tego przystosowanego otoczenia m.n. dzięki pomocom Montessori. Dziecko może sięgać po nie, w dowolnym momencie dnia i pracować jak długo tylko ma na to ochotę.

 

- praca w małych grupach to czas, w którym następuje najczęściej realizacja danego projektu. Dzięki takiej formie dzieci mogą rozwijać kreatywność, stawiać tezy i je weryfikować, pogłębiać  umiejętności współpracy, argumentować, uczyć się samooceny, oceniać skutki swojej pracy a także wyciągać wnioski.

 

Dzieci uczą się i rozwijają umiejętności podczas:

- warsztatów

- wykładów i pokazów

- doświadczeń i eksperymentów

- realizując projekty

- będąc w ruchu i odpoczywając

Społeczność

Naszą społeczność tworzą uczniowie, rodzice i kadra. Część zasad panujących w szkole tworzą same dzieci, tak by mogły mieć wpływ na wspólną przestrzeń i by miały okazję do brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Każdy dzień rozpoczynamy spotkaniem społeczności, podczas, którego dzielimy się tym co dla nas ważne     i ustalamy, która osoba dba o wspólną przestrzeń (dbanie o rośliny, porządek w salach, pomoc podczas obiadów). W trakcie tych porannych spotkań, podejmujemy również wspólnie ważne dla Szkoły decyzje. Na co dzień staramy się nazywać uczucia i potrzeby. Dzielimy się sukcesami i jesteśmy dla siebie wsparciem w trudnych chwilach. Trzymamy się z dala od rywalizacji, stosowania kar i nagród i wszelkiej manipulacji w budowaniu relacji. Zależy nam na tym by środowisko, w którym funkcjonujemy na co dzień było pełne życzliwości i szacunku. Konflikty rozwiązujemy szukając strategii na zaspokojenie potrzeb, każdej ze stron.

Emocje

Emocje

Wierzymy, że człowiek świadomy swoich potrzeb i emocji lepiej rozumie siebie i innych, łatwiej radzi sobie z trudnościami, szybciej podnosi się po porażkach, ale i pełniej celebruje sukcesy, tworzy pozytywny obraz samego siebie. Dlatego w Szkole realizujemy autorski program rozwijania inteligencji emocjonalnej prowadzony przez psychologa. Są to cykliczne, cotygodniowe warsztaty, w trakcie których budujemy samoświadomość, uczymy się rozumieć reakcje innych ludzi, szukamy konstruktywnych strategii na radzenie sobie z porażkami. Poruszamy takie tematy jak miłość, przyjaźń, duma z własnych osiągnięć, akceptacja, strach, złość czy zazdrość. Program zgodny jest z ideą NVC i realizowany jest głównie poprzez dramę, wykłady i burzę mózgów.

hands-423794_1920_edited.jpg

Kontakt z naturą

Ważnym elementem naszej codzienności  jest kontakt z naturą. Staramy się spędzać min. 2 godziny dziennie na spacerach, pobycie na placu zabaw, wycieczkach terenowych. Uczymy się otaczającego nas świata będąc w nim aktywnie i poznając prawa nim rządzące. Wierzymy, że obcowanie z przyrodą niweluje stres, doprowadzając do harmonii i lepszego poznania siebie. W kontakcie z naturą człowiek wykorzystuje wszystkie zmysły (widok biedronki na liściu, zapach skoszonej trawy, szum rzeki, smak leśnej jagody, dotyk mokrego piasku) do budowania osobistej z nią relacji. Podstawą tego kontaktu jest szacunek do Ziemi, troska o nią i przekonanie, iż jesteśmy częścią natury.

Poruszanie się w lesie