top of page

Wolna
Szkoła
Busola

Happy Kids Huddle
wspólne działanie

Prywatność traktujemy poważnie.

Nie publikujemy wizerunków naszych uczniów.

Rekrutacja

Możesz do nas dołączyć w każdej chwili. Rekrutacja trwa cały rok. Zapraszamy dzieci do klas 0-1-2-3-4-5

Dlaczego my...

Edukacja

W naszej szkole realizujemy podstawę programową w systemie edukacji domowej. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z formalną szkołą, której świadectwa, dzieci otrzymują po ukończeniu każdej klasy.

 

- codziennie odbywają się grupowe zajęcia tematyczne, których zakres wzajemnie się przenika. Dzieci w naturalny sposób, bez sztucznych podziałów na przedmioty, uczą się świata, pogłębiając jednocześnie umiejętności językowe, matematyczne, przyrodnicze, kulturowe oraz wzmacniając samodzielność i poczucie wartości.

 

- czas pracy indywidualnej to moment, w którym dziecko, podobnie jak w trakcie zajęć tematycznych, ma okazję do opanowania podstawy programowej. Dzieję się to jednak za sprawą specjalnie do tego przystosowanego otoczenia m.n. dzięki pomocom Montessori. Dziecko może sięgać po nie, w dowolnym momencie dnia i pracować jak długo tylko ma na to ochotę.

 

- praca w małych grupach to czas, w którym następuje najczęściej realizacja danego projektu. Dzięki takiej formie dzieci mogą rozwijać kreatywność, stawiać tezy i je weryfikować, pogłębiać  umiejętności współpracy, argumentować, uczyć się samooceny, oceniać skutki swojej pracy a także wyciągać wnioski.

 

Dzieci uczą się i rozwijają umiejętności podczas:

- warsztatów

- wykładów i pokazów

- doświadczeń i eksperymentów

- realizując projekty

- będąc w ruchu i odpoczywając

Społeczność

Naszą społeczność tworzą uczniowie, rodzice i kadra. Zasady panujące w szkole tworzą uczniowie i kadra, dbając o bezpieczeństwo i uwzględniając potrzeby i możliwości. Dzięki temu, w naturalny sposób pojawia się odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Każdy dzień rozpoczynamy spotkaniem społeczności, podczas, którego dzielimy się tym co dla nas ważne, ustalamy gdzie będziemy spędzać czas wspólnie,  która osoba dba o wspólną przestrzeń (dbanie o rośliny, pomoc podczas obiadów). W trakcie tych porannych spotkań, podejmujemy również wspólnie ważne dla Szkoły decyzje. Na co dzień staramy się nazywać uczucia i potrzeby. Dzielimy się sukcesami i jesteśmy dla siebie wsparciem w trudnych chwilach. Trzymamy się z dala od rywalizacji, stosowania kar     i nagród i wszelkiej manipulacji w budowaniu relacji. Zależy nam na tym by środowisko, w którym funkcjonujemy na co dzień było pełne życzliwości i szacunku. Konflikty rozwiązujemy szukając strategii na zaspokojenie potrzeb, każdej ze stron.

Emocje

Wierzymy, że człowiek świadomy swoich potrzeb i emocji lepiej rozumie siebie i innych, łatwiej radzi sobie z trudnościami, szybciej podnosi się po porażkach, ale i pełniej celebruje sukcesy, tworzy pozytywny obraz samego siebie. Dlatego w Szkole realizujemy autorski program rozwijania inteligencji emocjonalnej prowadzony przez psychologa. Są to zajęcia  w trakcie których budujemy samoświadomość, uczymy się rozumieć reakcje innych ludzi, szukamy konstruktywnych strategii na radzenie sobie z porażkami. Poruszamy takie tematy jak miłość, przyjaźń, duma z własnych osiągnięć, akceptacja, strach, złość czy zazdrość.

zajęcia plastyczne.

Kontakt z naturą

Ważnym elementem naszej codzienności  jest kontakt         z naturą. Staramy się spędzać min. 2 godziny dziennie na spacerach, pobycie na placu zabaw, wycieczkach terenowych. Uczymy się otaczającego nas świata będąc    w nim aktywnie i poznając prawa nim rządzące. Wierzymy, że obcowanie z przyrodą niweluje stres, doprowadzając do harmonii i lepszego poznania siebie. W kontakcie z naturą człowiek wykorzystuje wszystkie zmysły (widok biedronki na liściu, zapach skoszonej trawy, szum rzeki, smak leśnej jagody, dotyk mokrego piasku) do budowania osobistej      z nią relacji. Podstawą tego kontaktu jest szacunek do Ziemi, troska o nią i przekonanie, iż jesteśmy częścią natury.

Poruszanie się w lesie
bottom of page